Poniżej wstępny plan głównych szkoleń przewidzianych na 2014rok.

  • 22.03-23.03.14 – 2 dniowe seminarium INTRO – dla kandydatów do roli instruktora StrongFirst
  • 30.05-01.06.14- 3 dniowy kurs instruktorski StrongFirst
  • Lipiec 2014 – II Ogólnopolski Obóz HardStyle Kettlebell
  • 25.10-26.10.14 – 2 dniowe seminarium INTRO – dla kandydatów do roli instruktora StrongFirst – SFG1 kettlebell
  • 08.11-09.11.14 – pierwszy w Polsce kurs instruktorski StrongFirst Bodyweight (praca z ciężarem własnego ciała)

Wszelkie szczegółowe info na temat w/w kursów i szkoleń, a także innych organizowanych przez CKB, podawać będziemy na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Related posts