Jakub Goliński - Kołobrzeg

INSTRUKTOR SFG1


Trening z kettlebells metodą StrongFirst to z pewnością nie jest monotonny bieg na bieżni w różowych trampkach. To system, który jeśli jest poprawnie zrozumiany i odpowiednio użyty, zapewnia zrównoważony rozwój fizyczny i pozwala cieszyć się siłą i sprawnością niemal w każdym wieku. Jeśli jednak ktokolwiek wcześniej dawał Ci gwarancje efektów bez zaangażowania, to po prostu Cię oszukał. Efekty nie spadają z nieba ale są wypadkową profesjonalizmu instruktora oraz systematyki klienta.

.

.

Z wykształcenia jestem nauczycielem i w swojej pracy kładę nacisk przede wszystkim na edukację fizyczną swoich klientów. Priorytetem jest dbałość o jakość ich ruchu i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa. Wychodzę z założenia, że tylko wtedy możliwe jest wykorzystanie potencjału i osiąganie bardziej zaawansowanych celów i wyników, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka kontuzji.

.

.

Jestem założycielem Centrum Kettlebell Kołobrzeg, które działa od połowy 2015 roku. W mojej szkole trenuje obecnie z powodzeniem kilkadziesiąt osób. Treningi odbywają się w małych grupach i opierają się stopniowo coraz bardziej na opracowywanym i udoskonalanym przeze mnie modelu zajęć personalizowanych. Swoim klientom oferuję kilka rodzajów zajęć, wśród których znaleźć można kursy wprowadzające, treningi mobility i stretchingu, szkolenia wewnętrzne i treningi specjalistyczne.

.

.

Od połowy 2016 roku jestem Instruktorem StrongFirst, co jest dla mnie zaszczytem i w dużym stopniu pomaga w rozwoju na wielu płaszczyznach. Do tej pory kilkukrotnie uczestniczyłem w kursach INTRO, natomiast w roku 2016 – jako członek Kadry StrongFirst Polska i asystent Team Leader’a Dariusza Waluś. W moim cv znajdują się również inne szkolenia, m.in. warsztaty z mobility. Jako instruktor skupiam się na samoedukacji, będąc na bieżąco z badaniami i opracowaniami oraz korzystając z fachowej literatury, opracowuję własne programy treningowe i prowadzę szkolenia z zakresu Hardstyle Kettlebell. W najbliższym czasie wezmę udział w certyfikacji instruktorskiej Flexible Steel, szkoleniach FMS, oraz innych kursach sportowych.

.

.

Zapraszam na treningi!